Vítejte v Křížková výšivka

Dobrý den,

omlouváme se, ale z technických důvodů je eshop mimo provoz. 

Děkuji za pochopení

 

I.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě krizkova-vysivka.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou kupující - spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt (podnikatel), řídí se vztahy obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel. Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

II. Kontakty

1. Provozovatelem internetového obchodu krizkova-vysivka.cz Pavla Tichá, IČ: 65826175, Zahradní čtvrt 923, 763 26 Luhačovice, číslo účtu: 43-2020560207/0100. Telefon: 603 418 613.

2. Adresa pro vrácení zboží:

Křížková výšivka (Pavla Tichá)
Zahradní čtvrt 923
763 26 Luhačovice

III. Objednávka

Po provedení objednávky bude zákazníkovi obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení zákazník nalezne nějaké nesrovnalosti, má zákazník povinnosti kontaktovat provozovatele E-mailem nebo přes formulář.

IV. Storno objednávky ze strany zákazníka

1. Zákazník může do 24 hodin od objednání zboží zrušit svou objednávku, pokud ještě nebyla expedována.

2. Zrušení lze provést telefonicky, případně e-mailem.

3. V případě, že platba za zboží již byla provedena zálohově a objednávka je zrušena ještě před expedicí zboží, bude záloha převedena zpět na účet zákazníka, odkud byla zálohová platba odeslána. Při platbě zálohově, může být v případě jednostranného zrušení objednávky zákazníkem vrácena snížená záloha s odečtením bankovního poplatku, které byl účtován bankou příjemci platby. Poplatky jsou podle aktuálních platných ceníků banky příjemce platby v okamžiku zaplacení zálohy.

4. V případě zrušení objednávky z důvodu nedodržení avizovaného termínu expedice zákazník žádné poplatky neplatí.

5. V případě, že nebylo v původní objednávce účtováno dopravné a hodnota objednávky bude po zrušení položky (položek) objednávky nižší, než je minimální hodnota pro dopravné zdarma, bude dopravné do objednávky doplněno a zákazníkovi účtováno.

V. Storno objednávky ze strany provozovatele

1. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává zboží je dlouhodobě nedostupné

 • cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena

2. Pokud zákazník již za zboží zaplatil (bankovním převodem) a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny nižší než již zaplacená záloha, budou peníze převedeny zpět na účet zákazníka v nejkratším možném termínu (běžně do 5 pracovních dnů od připsání platby na účet provozovatele). V případě, že výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude zákazníkovi dán k úhradě rozdíl těchto částek.

VI. Platba za zboží

1. Zboží je možné uhradit několika způsoby:

 • Dobírka - platba v hotovosti při převzetí zásilky od dopravce

 • Bankovním převodem - objednávka nebude vyřízena dříve, než bude platba připsána na náš účet

 • Hotově při osobním převzetí na prodejně

VII. Vrácení zboží

1. Zákazník má právo v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku, v platném znění, od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží(tzv. MoneyBack).

2. Uplatní-li zákazník právo na odstoupení od smlouvy podle čl. VII odst. 1, má provozovatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Provozovatel zároveň vrátí zákazníkovi zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

3. Zákazník zasílá zboží na adresu provozovatele případně lze zboží vrátit osobně na prodejně v Luhačovicích.

VIII. Podmínky pro vrácení peněz

1. Zboží doporučujeme zákazníkům zasílat zpět zabalené minimálně ve stretch fólii (plastová fólie černé či průhledné barvě), balícím papíru nebo další krabici tak, aby zásilka nebyla v průběhu přepravy poškozena.

2. Zboží musí být zasláno zpět do 14 dní po jeho obdržení.

3. Zboží doporučujeme posílat doporučeně a pojištěné, jelikož provozovatel neručí za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku), zásilky zaslané na dobírku nebudou přijaty.

IX. Odeslání zboží

Zboží je odesíláno obvykle do 48 hodin, od potvrzení objednávky. Případně pro více informací k odeslání zboží nás kontaktujte e-mailem, případně na telefonu: 603 418 613

X. Doprava

1. Obchodní balík České pošty

 • Zboží bude doručeno zákazníkovi většinou do 24 hodin od odeslání (nikoliv od objednání) k vašemu prahu bytu či domu.

 • Zboží lze zaplatit bankovním převodem předem nebo dobírkou.

 • Dodání zajišťuje Česká pošta, s. p.

 • Reklamace mechanického poškození z přepravy - Zákazník je oprávněn zkontrolovat obal zásilky a převzít ji pouze pokud není nijak poškozena. V opačném případě je nutné situaci řešit dle aktuálního reklamačního postupu České pošty. Bližší informace naleznete na www.ceskaposta.cz.

2. Osobní odběr

 • Zboží si lze vyzvednout po potvrzení vychystání na prodejně Krásný svět, Luhačovice.

Ceník dopravy

 • Dopravné se skládá ze dvou částí a to poštovného a doběrečného. V případě, že si zákazník vybere způsob platby předem na účet, pak doběrečné neplatí.

Obchodní balík - Česká pošta : 80,-Kč

Dobírka : 40,-Kč

XI. Nepřevzetí zásilky

1. Každá objednávka je závazná dle § 544-545 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

2. Při objednávce je zákazník povinen uvádět pravdivé údaje o své osobě. V případě lživě uvedeného jména či adresy, na níž bude doručeno zboží, které se posléze vrátí prodejci zpět, může provozovatel požadovat úhradu vzniklé škody.

XII. Ochrana osobních údajů

1. Zákazník uděluje provozovateli souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ke zpracování osobních údajů, které mohou být zákazníkem provozovateli sděleny v souvislosti s objednávkou zboží.

2. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

3. Provozovatel si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

4. Zákazník uděluje souhlas provozovateli využít některých dat pro marketingové účely, zejména pro zasílání novinek či informací souvisejících s objednávkou, reklamací atd.

XIII. Záruka

1. Záruční podmínky se řídí ustanovenímzákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Doklad o zakoupení zboží si proto pečlivě uschovejte. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady do doby, kdy je zákazník povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá.Provozovatel vydá zákazníkovi potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. V případě vyřízení reklamace zboží výměnou zboží, začíná dnem převzetí nového zboží běžet nová záruční doba.

2. Zákazník má právo uplatnit u provozovatele práva z odpovědnosti za vady pouze v případě, že zboží zakoupené u provozovatele vykazuje vady, na které se vztahuje záruka, a práva z odpovědnosti za vady byly uplatněny zákazníkem v záruční době. Zákazník nemá právo uplatnit práva z odpovědnosti za vady, pokud byl na tyto vady provozovatelem upozorněn, o těchto vadách věděl, nebo vady věci sám způsobil, nebo byly tyto vady způsobené obvyklým užíváním zboží. Práva z odpovědnosti za vady zboží, na které se vztahuje záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Provozovatel dále neodpovídá zákazníkovi za vady zboží, které zákazník způsobil neodborným a nešetrným zacházení se zbožím, zanedbáním údržby zboží, mechanickým poškození zboží, neodbornou instalací nebo montáží zboží, nebo užíváním zboží za podmínek zcela nevyhovujících obvyklému užívání zboží, ač byl zákazník provozovatelem o těchto skutečnostech řádně informován.

3. Odstranění závady zboží je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku.

4. Konkrétní délku záruční doby produktu nalezne zákazník vždy v popisu produktu. Standardní zákonná záruční doba jsou 2 roky, u některých produktů může být záruční doba delší.

5. Reklamované zboží vždy zasílejte na níže uvedenou adresu anebo ji můžete osobně předat na naší prodejně na stejné adrese.

Křížková výšivka (Pavla Tichá)

Zahradní čtvrt 923

763 26 Luhačovice

Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad prokazující koupi zboží (faktura) a vyplněný reklamační list.

6. Lhůta pro vyřízení reklamace

Reklamace bude vždy vyřízena bez zbytečného odkladu ve 30ti denní zákonné lhůtě.

7. Základní podmínky reklamace

 • Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době závada, o které si zákazník myslí, že je vadou výrobní, má právo tuto vadu reklamovat.

 • Takovou vadou se rozumí změna vlastnosti zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie, nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení.

 • Za vadu nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

 • Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní. Zákazník by měl předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné.

 • Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objeví.

8. Důležité

 • Záruční doba je 24 měsíců (u jednotlivých produktů může být prodloužena) a začíná běžet ode dne převzetí zboží.

 • Záruční dobu nelze zaměňovat s životnosti produktu.

 • Při každém reklamačním řízení přihlížíme k § 619 občanského zákoníku, kdy nelze změny u výrobku způsobené vlivem používání, opotřebení na exponovaných místech, případně zanedbanou základní údržbou nebo záměnou v účelovém použití, stejně jako neodborným zásahem do výrobku, považovat za vadu.

 • Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně reklamace, neváhejte kontaktovat naše reklamační oddělení na e-mailové adrese: p.klidna@seznam.cz.

9. V případě, že věc při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má zákazník právo na to, aby provozovatel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Pro bližší informace prosím kontaktujte provozovatele. Rádi odpovíme na Vaše dotazy.